HUBERTUS ECOWORLD | Linkies !! | Studieplanner 3e periode 3KGT | Natuur en Milieu 27 mrt | Eco Charts 2008 | Studieplanner 3e periode 4 KGT | Marketing Opdracht | OPDRACHTEN ECONOMIE 4e KLAS | Gastenboek | Exameninformatie | Consumptie - Budgetteren en lenen 26 mei | Consumptie - Huis kopen of huren 28 mei | Consumptie - Consumentenrecht 26 mei | Consumptie - Eerlijk kopen 26 mei | Verzekeringen 26 mei | Formules | Extra formules examen 2007 (24 mei) | Ecoregels | Oefentoets Consumptie | Oefentoets Consumptie 2 | Extra formules examen 2006 | Oefensommen 1 | Oefensommen 2 | Oefentoets | De Arbeidsmarkt | Arbeidsovereenkomst | Productie | Begrippen | Economische uitspraken | EXAMEN OEFENTOETS 2007 26 mei | ANTWOORDEN OEFENTOETS 2007 | Antwoorden Oefentoetsen Consumptie 28 mei !!! | Reacties | OPDRACHTEN ECONOMIE 3e KLAS | MEDEDELINGEN MEI 2008 | Beoordeling Presentatie

 

Conclusievragen

Verlaging van het minimumloon - lagere loonkosten voor de werkgever - lagere kostprijs van de producten - meer afzet bij de bedrijven- er ontstaan nieuwe banen.

Meer mensen krijgen betaald werk - het besteedbaar inkomen in  neemt toe - de consumptie neemt toe - de productie neemt toe - nog meer mensen krijgen betaald werk.

Meer werkuren per week - machines draaien langer - afschrijvingskosten per product dalen - prijs van het product daalt - vraag naar producten neemt toe - omzet neemt toe - de winst neemt toe