HUBERTUS ECOWORLD | Linkies !! | Studieplanner 3e periode 3KGT | Natuur en Milieu 27 mrt | Eco Charts 2008 | Studieplanner 3e periode 4 KGT | Marketing Opdracht | OPDRACHTEN ECONOMIE 4e KLAS | Gastenboek | Exameninformatie | Consumptie - Budgetteren en lenen 26 mei | Consumptie - Huis kopen of huren 28 mei | Consumptie - Consumentenrecht 26 mei | Consumptie - Eerlijk kopen 26 mei | Verzekeringen 26 mei | Formules | Extra formules examen 2007 (24 mei) | Ecoregels | Oefentoets Consumptie | Oefentoets Consumptie 2 | Extra formules examen 2006 | Oefensommen 1 | Oefensommen 2 | Oefentoets | De Arbeidsmarkt | Arbeidsovereenkomst | Productie | Begrippen | Economische uitspraken | EXAMEN OEFENTOETS 2007 26 mei | ANTWOORDEN OEFENTOETS 2007 | Antwoorden Oefentoetsen Consumptie 28 mei !!! | Reacties | OPDRACHTEN ECONOMIE 3e KLAS | MEDEDELINGEN MEI 2008 | Beoordeling Presentatie

Procentensommen

1) De entreeprijs van discotheek Bob’s Balloon is per 1 januari 2006 met € 1,75 gestegen. In 2005 betaalde je nog € 9 om binnen te komen.

Met hoeveel procent is de entree bij Bob’s Balloon gestegen ?

2) In een groot hotel zijn 120 kamers. Er zijn 10 luxe kamers.De rest van de kamers zijn in de standaard uitvoering.Vandaag zijn er 75 kamers bezet.

Hoeveel procent van de kamers zijn bezet?

3) Om wat meer winst te maken besluit een danscafé de prijs van een flesje frisdrank te verhogen van 2,00 euro naar 2,25 euro. De eigenaar verwacht wel dat hierdoor de verkoop van frisdrank zal dalen van 450 flesjes naar 425 stuks.

a
Bereken met hoeveel % een flesje frisdrank duurder is geworden.
b Bereken met hoeveel % er minder verkocht gaat worden.

 

ANTWOORDEN

als je antwoord fout was, type dan nogmaals de berekening in rekenmachine !
 
1) er staat procent en het woordje "gestegen",
dus nieuw - oud : oud x 100 = ..%
 
€ 10,75 - € 9 : € 9 x100= 19,44 = 19,4%
 
2) er staat de combinatie hoeveel procent "van",
dus klein - groot x 100 = ..%
 
75 kamers :120 kamers x100 = 62,5%
 
3a)
er staat procent en het woordje "duurder",
dus nieuw - oud : oud x 100 = ..%

2,25 euro - 2,00 euro : 2,00 euro x 100 = 12,5 %
 
b) er staat procent en het woordje "minder",
dus nieuw - oud : oud x 100 = ..%
 
425 flesjes - 450 flesjes : 450 flesjes x100 = 5,55 = - 5,6 %
de min betekent alleen dat het gedaald is
 

 

Sommen over werken

 

 

1) Martijn heeft een bijbaantje in een restaurant. Hij is afwashulp.

Hij werkt zaterdag en zondag van 11.30 tot 19.00 uur.

a) Hoeveel uur werkt Jochem per week ?

 

19,00 -11,30 = 7,30 x 2 dagen = 15 uur per week

 

b) Hoeveel uur werkt hij gemiddeld per kwartaal ?

 

15 uur per week , 1 kwartaal heeft 13 weken

dus 15 uur x 13 weken = 195 uur per kwartaal

 

of 15 x 52 : 4 kwartalen = 195 uur

 

2) Bonnie past elke week op bij de buren. Zij verdient met babysitten

op een zaterdagavond euro 15.

Hoeveel verdient zij gemiddeld per maand ?

 

15 euro x 52 weken= 780 per jaar : 12 maanden =

65 euro per maand

 

3) Het loon van de heer Zamir is euro 1.750 bruto per maand.

Hij krijgt in mei 8% vakantiegeld.

Bereken zijn vakantiegeld in euro’s.

 

vakantiegeld is over het brutoloon per jaar

1.750 x 12 = 21.000 euro : 100 = 210 x 8= 1.680 euro vakantiegeld

 

4) Mevrouw Smeets werkt als receptioniste bij de gemeente Amsterdam.

Op haar loon wordt euro 990 aan loonheffing en premies ingehouden. Haar salaris is

euro 2.420 bruto per maand.

Bereken het nettoloon van mevrouw Smeets.

 

euro 2.420 brutoloon - 980 = 1.440 euro nettoloon

 

5) Vader Besvaer heeft een netto jaarinkomen van euro 21.500.

Per maand betaalt hij  euro 875 aan belasting en premies.

Bereken het brutoloon van de heer Besvaer per maand.

 

nettoloon 21.500 : 12 = 1.791,67 euro netto per maand

1.791,67 + 875 = 2.666,67 bruto per maand

(let op punten en komma's )